Jezelf veilig voelen in je huis is de basis van zorgeloos kunnen wonen. Een belangrijk aspect van een veilig huis is de juiste maatregelen treffen tegen brandgevaar. Het gebeurt namelijk nog ieder jaar dat woningbranden huizen verwoesten en zelfs levens kosten. Om te voorkomen dat jouw huis schade oploopt door brand is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen. Welke maatregelen dat zijn? Dat zetten we graag voor je op een rijtje.

Rookmelders ophangen

De belangrijkste maatregel die je kunt nemen tegen brand in huis is het ophangen van rookmelders. Rookmelders slaan alarm wanneer er rook ontstaat. Dit is vaak al in een heel vroeg stadium waarin de brand nog gemakkelijk te blussen is. Kleine onschuldige branden zijn prima zelf te blussen, hoe je dat doet lees je later. Hang rookmelders op iedere verdieping in huis zodat er altijd alarm wordt geslagen als er brand ontstaat. Houd daarbij ook rekening met afgesloten ruimtes. Als er bijvoorbeeld brand ontstaat in de garage, gaat de rookmelder in de woonkamer niet snel af. Als de rookmelder in de woonkamer hierop reageert heeft de brand al enorme schade aangericht. Door te kiezen voor koppelbare rookmelders gaan alle rookmelders in huis tegelijk af als één melder rook detecteert. Zo hoor je het alarm ook op de bovenverdieping als er rook ontstaat in de garage.

Haal blusmiddelen in huis

Door bij brand in een vroeg stadium in te grijpen kan veel schade voorkomen worden. Daarvoor zijn wel blusmiddelen nodig om in te kunnen grijpen. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk brandblussers en blusdekens. Blusdekens kunnen gebruikt worden bij kleine beginnende brandjes. Door het blusdeken over de brand te plaatsen komt er geen zuurstof meer bij het vuur. Zonder zuurstof stopt een vuur met branden. Let wel op dat het blusdeken de gehele brand gemakkelijk kan afdekken, anders werkt dit blusmiddel niet. Een brandblusser werkt dan wellicht beter. In woningen wordt vaak gekozen voor schuimblussers. Alternatieven als poederblussers en vetblussers zijn hier minder geschikt. Let op, ook een brandblusser is alleen bedoeld voor beginnende branden. Als een brand al te ver ontwikkeld is breng je iedereen in veiligheid en bel je de brandweer.

Is jouw huis al brandveilig?

Heb jij al maatregelen genomen voor een brandveilig huis? Goed bezig! Is je huis nog niet brandveilig? Dan is het tijd om maatregelen te nemen. Begin eens met het ophangen van rookmelders en zorg voor blusmiddelen in huis. Zo ben je vast goed op weg naar een brandveilige woning en kan veel schade voorkomen worden!

Bron foto door chitsu san from Pixabay