De aarde warmt op en de meeste wetenschappers zijn het er over eens dat dat komt door de mens haar toedoen. Sinds de industriële revolutie is de uitstoot van fossiele brandstoffen gigantisch verhoogd en dit lijkt een plotselinge stijging van de temperatuur op aarde in gang te hebben gezet. Van belang is dat we op zoek gaan naar oplossingen voor de oorzaken hiervan, zodat we grotere problemen in de toekomst nog kunne proberen te voorkomen of te verminderen.

Zonne energie

Belangrijk is het dat we onze energie bronnen gaan veranderen van fossiele brandstoffen naar duurzamere middelen, zoals solarwatt zonnepanelen. Sunpower zonnepanelen kunnen uitkomst bieden in het produceren van stroom op een duurzame manier overdag en al helemaal in gebieden met veel zon, zoals Zuid-Europa en Afrika. In Nederland zijn zonnepanelen ook nog wel rendabel, maar toch minder effectief door de lagere hoeveelheid zonuren die we hier hebben. Doordat het een bron is die alleen overdag werkt, heb je wel het probleem dat je er ’s nachts geen profijt van hebt en dus een extra stroom bron nodig hebt voor wanneer geen zon is.

Alternatieven nodig

Daardoor zul je dus altijd houden dat je alternatieven nodig hebt. Een bij  mensen niet altijd bekende optie is biomassa verbranden. Misschien dat je nu verbaasd bent, want verbranden van dingen zorgt toch juist voor meer broeikas gassen? Dat klopt, maar omdat het niet gaat om fossiele brandstoffen, zijn deze gassen altijd al in de atmosfeer geweest. Ze zijn deel van een veel kortere kringloop, waar een plant groeit en dus stoffen opneemt en dan weer dood gaat en die stoffen weer aan de atmosfeer geeft. Dit kan op een milieubewuste en klimaat neutrale manier worden ingezet. Echter is hiervoor wel van belang dat voor iedere boom die wordt gekapt er weer een nieuwe wordt geplant en dat deze bomen niet eerst met de olie tanker verscheept dienen te worden, maar ietwat lokaal geproduceerd worden.

Kernenergie

Een ander alternatief is kernenergie. Echter zijn veel mensen daar optegen, omdat ze dat gewoon een beetje een eng woord vinden. Ze hebben ongelukken als Tsjernobyl en Fukushima in het achterhoofd, terwijl de reactoren van vandaag de dag al veel veiliger zijn. Kernenergie gecombineerd met zon en wind kan een prima stroomnet opleveren waar stabiel en klimaat neutraal er genoeg stroom wordt geproduceerd op een manier die ook nog eens economisch prima rendabel is, of door de staat wordt bekostigd.